Gdje smo

Tiskara Šuljić je smještena u prigradu Rijeke, 6-7 kilometara od centra, u Marinićima, općina Viškovo.